Сайт знаходиться на реконструкції Сайт знаходиться на реконструкції. Приносимо вибачення за тимчасові незручності


Публічна інформація

Відомості про договори

Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП «Міський інформаційний центр», та заходи щодо управління такими ризиками

Цілі діяльності комунального унітарного підприємства

Фінансова звітність

Статут комунального підприємства

Правила внутрішнього трудового розпорядку комунального підприємства

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Рішення суб'єкта управління об'єктами комунального майна комунального підприємства

Біографічна довідка керівника комунального підприємства

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства

Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням

 

Зовнішні новини