Новини - Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" Харків | Зовнішня реклама в Харкові | телефонія | Інформатизація та інформаційні системи | Цифрова телефонія, IP телефонія | Зовнішня реклама Харків | Канали зв'язку + послуги інтернет, хостинг

Публічна інформація

Організаційна структура комунального підприємства "Міський інформаційний центр"

Фінансова звітність

Статут комунального підприємства

Правила внутрішнього трудового розпорядку комунального підприємства

Отчеты, в том числе касающиеся удовлетворения запросов на информацию

Решение субъекта управления объектами коммунального имущества коммунального предприятия

Біографічна довідка керівника комунального підприємства

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства

Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства